Bådelauget

Faciliteter

Bådelauget Granskoven har etableret slæbested og bådebro mm. på strandarealerne i Gl. Halsskov Havn tæt ved sydmolen.
Der er mulighed for at andre end medlemmer af Bådelauget kan benytte slæbestedet, hvis man ønsker det. Dette kræver dog erhvervelse af et årskort.

Henvendelse om årskort kan rettes til Bådelaugets formand eller kasserer via kontakt siden

Gebyrer ved benyttelse af Slæbested

Gebyrerne er fastsat i samarbejde med Slagelse Kommunen og afspejler markedsvilkårene ved aftaletidspunktet – april 2013.

 1. Der betales et årligt gebyr på kr. 1000,- for retten til, at anvende slæbestedet. Gebyret dækker hjælp til udgifter til vedligeholdelse af slæbested og kørevej m.v.
 2. Et indbetalt gebyr gælder kun for indeværende kalenderår uanset betalingstidspunktet. Ved indbetaling udsteder Bådelauget et årskort med billede til vedkommende (billede afleveres ved betaling).
 3. Et erhvervet årskort kan ikke opsiges af brugeren, men gælder hele det pågældende år.
 4. Der betales et depositum på 2500,- kr ved første erhvervelse af årskort. Ved indbetaling af depositum udleveres nøgle der giver adgang til, at åbne bommene på Molevej så man kan køre ned til slæbestedet. Depositum dækker evt. udgifter til omstilling af låse og udlevering af nye nøgler hvis man skulle miste den udleverede nøgle.
 5. Depositum tilbagebetales når man ikke længere ønsker, at indløse årskort og man leverer den udleverede nøgle tilbage til Bådelauget.
 6. Ovennævnte satser er per person. D.v.s. at for foreninger der ønsker, at gøre brug af slæbestedet er det det enkelte medlem, der betaler de nævnte gebyrer og depositum.
 7. Årskort er personligt og må ikke overdrages eller bruges af andre end den person det er udstedt til.
 8. De nævnte gebyrer og depositum indbetales til Bådelauget Granskovens kasserer ved bankoverførsel til reg 2300 konto 3492770735 med angivelse af navn, adresse, telefon og email
 9. Ovennævnte regler og satser kan af Bådelauget ændres efter forudgående aftale med Slagelse Kommune.

Ordensregler for brugere af slæbested

Nedenstående ordensregler er udarbejdet og vedtaget i samarbejde med Slagelse Kommune.

 1. Brugere, der ikke har fast bådplads på stranden henvises til, når de har sat båden i vandet, at parkere bil og trailer på den offentlige parkeringsplads på hjørnet ved Revvej og Skovbrynet.
 2. Når båden tages op af vandet må kun bådejere, der har bådplads på stranden, parkere både / trailere på bådelaugets bådparkering. Alle andre bedes køre båd / trailer væk fra strandarealet.
 3. Når der køres til og fra slæbestedet med både/trailere, skal bommene lukkes og låses både efter man har sat båden i vandet og når man har taget den op igen.
 4. Der må kun køres ned på strandarealet i forbindelse med isætning og optagning af både.
 5. Kørende trafik til og fra slæbestedet skal ske mellem kl. 06.00 og kl. 20.00.
 6. Max. Hastighed ved kørsel på Molevej og kørevej til slæbestedet er 15 km/t.
 7. Kun både på max. 700 kg og max. 6 meters længde må benytte slæbestedet.
 8. Såfremt ovennævnte ikke overholdes kan det påtales af Bådelauget Granskoven og såfremt gentagne påtaler ikke medfører, at reglerne overholdes, kan bådelauget fratage den pågældende bruger retten til brug af slæbestedet.
 9. Brugere af slæbestedet skal have fornøden forsikring til dækning af skader man måtte forvolde på andres ejendom. (forsikringsbevis fremvises på anmodning). Evt. skader bedes meldt til formanden