Faciliteter

Bådelauget Granskoven har etableret slæbested og bådebro på strandarealerne i Gl. Halsskov Havn tæt ved sydmolen.
Der er mulighed for at andre end medlemmer af bådelauget kan benytte slæbestedet, hvis man ønsker det. Dette kræver dog erhvervelse af et årskort hos Bådelauget.

Henvendelse om årskort kan rettes til formanden for bådelaget