Gebyrer for benyttelse af slæbested

Gebyrer er fastsat i samarbejde med Slagelse Kommunen og afspejler markedsvilkårene ved aftaletidspunktet – april 2013.

  1. Der betales et årligt gebyr på kr. 1000,- for retten til, at anvende slæbestedet. Gebyret dækker hjælp til udgifter til vedligeholdelse af slæbested og kørevej m.v.
  2. Et indbetalt gebyr gælder kun for indeværende kalenderår uanset betalingstidspunktet. Ved indbetaling udsteder Bådelauget et årskort med billede til vedkommende (billede afleveres ved betaling).
  3. Et erhvervet årskort kan ikke opsiges af brugeren, men gælder hele det pågældende år.
  4. Der betales et depositum på 2500,- kr ved første erhvervelse af årskort. Ved indbeta ling af depositum udleveres nøgle der giver adgang til, at åbne bommene på Molevej så man kan køre ned til slæbestedet. Depositum dækker evt. udgifter til omstilling af låse og udlevering af nye nøgler hvis man skulle miste den udleverede nøgle.
  5. Depositum tilbagebetales når man ikke længere ønsker, at indløse årskort og man leverer den udleverede nøgle tilbage til Bådelauget.
  6. Ovennævnte satser er per person. D.v.s. at for foreninger der ønsker, at gøre brug af slæbestedet er det det enkelte medlem, der betaler de nævnte gebyrer og depositum.
  7. Årskort er personligt og må ikke overdrages eller bruges af andre end den person det er udstedt til.
  8. De nævnte beløb indbetales til Bådelauget Granskovens kasserer ved overførsel til konto nr. xxxxxxxx

Ovennævnte regler og satser kan af Bådelauget ændres efter forudgående aftale med Slagelse Kommune.