Ordensregler for brug af slæbestedet

Nedenstående ordensregler er udarbejdet og vedtaget i samarbejde med Slagelse Kommune.

  1. Brugere, der ikke har fast bådplads på stranden henvises til, når de har sat båden i vandet, at parkere bil og trailer på den offentlige parkeringsplads på hjørnet ved Revvej og Skovbrynet.
  2. Når båden tages op af vandet må kun bådejere, der har bådplads på stranden, parkere både / trailere på bådelaugets bådparkering. Alle andre bedes køre båd / trailer væk fra strandarealet.
  3. Når der køres til og fra slæbestedet med både/trailere, skal bommene lukkes og låses både efter man har sat båden i vandet og når man har taget den op igen.
  4. Der må kun køres ned på strandarealet i forbindelse med isætning og optagning af både.
  5. Kørende trafik til og fra slæbestedet skal ske mellem kl. 06.00 og kl. 20.00.
  6. Max. Hastighed ved kørsel på Molevej og kørevej til slæbestedet er 15 km/t.
  7. Kun både på max. 700 kg og max. 6 meters længde må benytte slæbestedet.
  8. Såfremt ovennævnte ikke overholdes kan det påtales af Bådelauget Granskoven og såfremt gentagne påtaler ikke medfører, at reglerne overholdes, kan bådelauget fratage den pågældende bruger retten til brug af slæbestedet.
  9. Brugere af slæbestedet skal have fornøden forsikring til dækning af skader man måtte forvolde på andres ejendom. (forsikringsbevis fremvises på anmodning). Evt. skader bedes meldt til tlf. 20 94 67 79.