Foreningen

Vedtægter Vedtaget 29. juli 2023 Referater
Ordensregler Vedtaget 30. juli 2022

Arbejdet med kystbeskyttelse/dige

Granskoven har siden 2013 deltaget i arbejdet med højvandsbeskyttelse i Dige gruppe 1/ Halsskov.
Digegruppen arbejder for at beskytte området i Granskoven, Strandvænget/ Pilevænget og hele Gudekvarteret. Der er 330 ejendomme der får glæde af kystbeskyttelsen.

Dige gruppe 1 er repræsenteret af følgende ejendomme fra Granskoven:

  • Finn Petersen, nr. 21
  • Peter Vibe, nr. 61
  • Bente Jørgensen, nr. 63

Notater, kort af bl.a. den fredede strandeng, tegninger af diget mm. fra gruppens arbejde kan følges på Slagelse kommunes hjemmeside (Der kan abonneres på nyheder fra siden)

Oversigtskort

Oversigtskort over standkolonien Granskoven